Zoeken  

Aktueel Nieuws

De pagina Downloads is beschikbaar

 


 

Blokeerbare Gasveren

 


Een blokeerbare gasveer functioneerd in principe gelijk aan een gasveer.

Echter in tegenstelling tot een gasveer kan een blokeerbare gasveer op elk gewenst punt geblokeerd worden. Toepassingen zijn bv. Hoogte verstelbare tafels, rug- of arm-leuningen.  

Kracht: Van 150 Newton (=15 Kg) t/m 1200 Newton (=120 Kg)
Slaglengte: Van 20 mm t/m 500 mm

De blokeering kan geleverd worden in 3 varianten: 
- Flexibel blokeerbaar
- Star blokeerbaar in trekrichting
- Star blokeerbaar in drukrichting  

Deze veren kunnen in iedere positie gemonteerd worden, echter wij adviseeren de veer met de bedieningspen naar beneden te monteren teneinde het eventueel binnendringen van vuil in de veer te vermijden. 


Flexibel blokeerbaar
 
Een flexibel blokeerende gasveer heeft gas aan beide zijde van de zuiger. Waneer genoeg kracht in druk- of trek- richting uitgeoefend wordt, wordt het gas samengeperst en de zuigerstang beweegt zich om enkele milimeters. Wanneer de kracht afneemt zal de zuigerstang weer in zijn positie zoals hij blokeert was terugkeren. Zo krijgt deze veer zijn typische verende beweging.
 
De veer wordt met een kleine hoeveelheid olie gevuld zodat wanneer hij normaal met de zuigerstang naar beneden gemonteerd wordt de afdichting soepel blijft om zodoende een maximale levensduur te verkrijgen.

Andere inbouw varianten zijn mogelijk met de inbouw van een extra oliekamer
 

Star blokeerbaar in trekrichting
 
Een star blokeerbare gasveer heeft olie aan bijde zijde van de zuiger De ruimte tussen het punt waar de zuigerstang de cilinder binnenkomt en de zuiger is geheel gevuld met olie. Daar olie niet samendrukbaar is wanneer een trekkracht op de afgesloten zuiger uitgeoevend wordt zal de olie niet meegeven en de zuigerstang zich niet bewegen.
 
Wanneer deze veer samengedrukt wordt drukt, drukt de de zuiger via de olie op de zwemmende zuiger in het afgesloten deel van de cilinder. Daar het gas achter de zwemende zuiger samenpersbaar is zal de zuigerstang zich bewegen echter daar de olie aan  de andere kant van de zuiger  niet meegeeft is deze beweging beduidend minder dan bij een flexible blokeerbare veer. Wanneer de kracht afneemt zal de zuigerstang weer in zijn positie zoals hij blokeert was terugkeren.
 
Deze star in trekrichting blokeerbare veer kan in iedere positie gemonteerd worden 
 

Star Blokeerbaar in drukrichting
 
Deze veer is identisch aan de star blokeerbare veer met olie aan bijde zijde van de zuiger.
Echter bij dit type is de ruimte  tussen de zuiger en het afgesloten deel van de cilinder geheel gevuld met olie. Deze olie is niet samendrukbaar. Wanneer een drukkracht op de afgesloten zuiger uitgeoevend wordt zal de olie niet meegeven en de zuigerstang dus niet bewegen.
 
Wanneer een trekkracht op de afgesloten zuiger  uitgevoerd wordt drukt de zuiger via de olie op de zwemende zuiger in de ruimte tussen het punt waar de zuigerstang de cilinder binnenkomt en de zuiger. Daar het gas achter de zwemende zuiger samenpersbaar is zal de zuigerstang zich bewegen echter daar de olie aan  de andere kant van de zuiger  niet meegeeft is deze beweging beduidend minder dan bij een flexible blokeerbare veer. Wanneer de kracht afneemt zal de zuigerstang weer in zijn positie zoals hij blokeert was terugkeert.
 
De met gas gevulde ruimte wordt met een kleine hoeveelheid olie gevuld zodat wanneer deze veer normaal met de zuigerstang naar beneden gemonteerd wordt de stangdichting soepel blijft om zodoende een maximale levensduur te verkrijgen. Andere inbouw varianten zijn mogelijk met de inbouw van een extra oliekamer.
 
Een druk-regelventiel is bij een star in drukrichting blokeerbare gasveer technisch niet mogelijk.

Direct Contact

During our office hours, we call you back.

Click the button, insert your phone number and within minutes, we will call you back..

WE CALL YOU BACK