Hoe moet ik mijn gasveren verwijderen:

Gasveren en dempers zijn slijtageproducten en moeten daarom, afhankelijk van de belasting en het toepassingsgebied, worden vervangen als ze niet meer werken.

Gasveren kunnen niet opnieuw worden verwerkt.

Gasveren zijn voornamelijk gemaakt van metaal en kunnen worden gerecycled. Gasveren moeten van tevoren drukloos zijn en de olie moet worden afgetapt en apart worden afgevoerd.

Bij het afvoeren van gasveren vragen wij u er altijd op te letten dat deze nog onder hoge druk kunnen staan.

De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd rekening houdend met de voorschriften voor ongevallenpreventie en milieubescherming:

1: Klem de cilinder van de gasveer of demper stevig in de bankschroef zonder deze te vervormen.

2: Boor of zaag in de cilinders van de gasveer ca. 25 mm van de cilinderbodem (boordiameter 2-3 mm). Door de hoge inwendige druk kunnen spanen en olie wegspuiten. Neem passende maatregelen om de persoon te beschermen (oog- en gelaatsbescherming, afdekken van boorgat of zaagpunt). Niemand mag in de buurt van de verlengde apparaatas staan. De zuigerstang mag daarom bij het aflaten van de druk niet naar mensen wijzen. Knip geen uiteinden. Gebruik nooit een draaibank! De gasveer wordt pas drukloos als de zuigerstang met de hand vrij heen en weer kan worden bewogen. Als de zuigerstang niet kan worden verplaatst, moet er ongeveer een ander gat worden geboord. 30 mm van de geleiderzijde (tegenoverliggende zijde).
3: Door de zuigerstang herhaaldelijk heen en weer te bewegen, wordt de olie door het gat in de gasveer gepompt.
4: Indien nodig kan nu de cilinder worden doorgezaagd.

Alleen afvoeren via de grondstoffenhandel of een speciaal inzamelpunt voor afval. Gooi geen onderdelen bij het huishoudelijk afval. Olie mag niet in de grond of in water komen.

Indien niet aan deze regeling kan worden voldaan, adviseren wij – na overleg – de goederen kosteloos terug te sturen naar de leverancier. Afvoer vindt plaats tegen kostprijs.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP