Technologie Constructie Gasveren:
Hoe werken gasveren

De inwendige druk “P” van het stikstofgas in de gasveer oefent druk uit tegen het dwarsdoorsnedeoppervlak “D” van de zuigerstang en geeft de theoretische resulterende kracht “F”

Indien gemonteerd op een reeds gemonteerde klep [motorkap, achterklep, enz.] En het gewicht is niet bekend, plaatst u een stok of paal onder het uiteinde van deze klep [motorkap, achterklep, enz.] Met een weegschaal onder de paal.

Als de klep [motorkap, achterklep enz.] Uit één stuk bestaat, is de afstand (A) in horizontale positie vergelijkbaar met de helft van de hoogte van de klep [motorkap, achterklep, enz.]. Als er spanten of reclameborden aan het uiteinde hangen, moet de afstand (A) worden berekend, rekening houdend hiermee. Mocht u moeite hebben om precies de juiste gasveren te vinden, dan adviseren wij u graag.

In een cilinder met een zuigerstang met een dwarsdoorsnedeoppervlak werkt “D” telescopisch.

De afdichting tussen zuigerstang en cilinderhuis dicht de binnenkant van de gasveer af tegen de atmosfeer.

De inwendige druk “P” van het stikstofgas in de gasveer oefent druk uit tegen het dwarsdoorsnedeoppervlak “D” van de zuigerstang en geeft de theoretisch resulterende klucht “F”

Gebruik voorwaarden

Kan worden gebruikt van -30 tot +80 graden C (nominaal 20 graden C). De interne gasdruk stijgt / daalt met 3,4% per 10 graden

Forceer gasveer

De kracht van een gasveer wordt gegeven in N (Newton) (1 kg = 9,81 N).

Forceer tolerantie

Van 200 tot 600 N ± 7%, daarna ± 5%.

Marges van druk

Vanwege de krachttolerantie en noodzakelijke reserve tegen extra externe druk op de gasveer veroorzaakt door sneeuwval en / of windvlagen, dient bij de berekening van de benodigde kracht van de gasveer rekening te worden gehouden met een reserve drukmarge van + 10%.

Impulskracht (F4)

Duw de zuigerstang in met een snelheid van max. 0,025 m / s, tot 5 mm voor volledige compressie en stevig vastgehouden. Lees de impulskracht af.

Impulskracht (F1)

1) Druk de zuigerstang eenmaal volledig in en laat hem ongehinderd uitschuiven.

2) Duw de zuigerstang 10 mm in met een maximale snelheid van 0,025 m / s en houd deze stevig vast

Lees de uitdrijfkracht af.

Wrijving (Fw)

Druk de zuigerstang 5 mm in met een maximale snelheid van 0,025 m / s en houd deze stevig vast. Lees de kracht af en trek hieruit de uitdrijfkracht af. Het verschil is tweemaal de wrijving.

Lineaire kracht

De ‘progressieve’ waarden bij de gasveer zijn afhankelijk van de verhouding bij het volume aan de zuigerstang en het volume bij stikstof.

Tegen het einde van de slag op standaardveren neemt de uitdrijfkracht toe met de volgende percentages (isotherm).

Halve slag Volledige slag

15-6 12% 27%

18/8 14% 33 0/0

10/22 14% 33%

14/28 20% 50%

20/40 14% 33%

Door verschillende combinaties van uitschuiflengte, zuigerstangdiameter en / of cilinder is een onbeperkte variatie in progressie mogelijk.

De verhoging van de inwendige druk van de gasveer bij zeer snelle compressie is, als gevolg van de daarmee samenhangende temperatuurstijging van het gas, bij een halve slag ongeveer 5% hoger dan de waarden in de tabel en een volledige slag ongeveer 12%.

Installatie

Vanwege het oliekussen in standaard gasveren is het raadzaam om de zuigerstang naar de basis toe te monteren. Het oliekussen heeft drie functies:

(1) Vet van de zuiger

(2) Vet van de afdichting

(3) Dient als een zachte eindstop

Duurzaamheid gasveren

De gasveer heeft een lange levensduur als de gasveer op de juiste (axiale) manier is gemonteerd en de zuigerstang vrij blijft van vuil en beschadigingen.

Achtung

Aandacht

Gasveren bevatten stikstof onder hoge druk, NIET OPENEN.

De stikstof is onbrandbaar, dus er is geen explosiegevaar.

Temperatuur

Standaard gasveren zijn bruikbaar van -30 ° C tot + 80 ° C (normaal 20 ° C)

De krachtkans met 3,4% bij 10 ° C

Snelheid

De extensiesnelheid van een normale gasveer is ongeveer 500 mm / seconde.

Punt A in de grafiek toont de karakteristiek van de gasveerverlenging en punt B de compressie

De demping gebeurt zowel bij het uitschuiven als het samendrukken van de gasveer.

Kenmerken van veren

Berekening

G = Klepgewicht in kg.

Z = zwaartepunt (G) van de klep.

S = scharnierpunt van de klep.

D = Krachtpunt van de gasveer op de klep.

O = Krachtpunt van de gasveer op het vaste object.

A = horizontale afstand tussen positie van G en de scharnierverf S.

K = Loodrechte afstand tussen gasveer en scharnierpunt.

X = Max. Typische beroerte.

F = Kracht van de gasveer.

Voorbeeld
G = 36 kg A = 5000 mm K = 200 mm.

Formule: F = ((G x A): K) + 10% toeslag

Dus in dit geval is de benodigde kracht:
(36 x 500) 200 + 9 = 99 kg (=  990 N)
Kies: 1 gasveer van 1000 N, of 2 van 500 N of 4 van 250 N, etc.

Leidende principes
Zorg ervoor dat de slag van de gasveer minstens zo groot is als de afstand (X).
Om de afstand (K) te vergroten of te verkleinen, is het meestal mogelijk om een ​​alternatief te kiezen uit het standaard assortiment gasveren.

Indien gemonteerd op een reeds gemonteerde flap, en het gewicht is niet bekend, plaats dan een stok of bleek onder het uiteinde van deze flap met een weegschaal onder de paal.
Het gegeven gewicht minus het gewicht van de stok of stok moet worden vermenigvuldigd met twee. De gevonden waarde is het gewicht van de klep.

Als de klep uit één stuk is opgebouwd, is de afstand (A) in horizontale positie vergelijkbaar met de helft van de hoogte van de klep. Als er spanten of reclameborden aan het uiteinde hangen, moet de afstand (A) worden berekend, rekening houdend hiermee. Mocht u moeite hebben om precies de juiste gasveren te vinden, dan adviseren wij u graag.

BCF Theme door aThemeArt - Met trots aangedreven door WordPress.
TERUG NAAR BOVEN